Baggrund
     


Forside

   

Uddannelse

  Uddannet socialrådgiver
Diplomuddannelse i organisation og personaleadministration
Voksenpædagogisk uddannelse
Specialestuderende på Den Sociale Kandidatuddannelse

Beskæftigelse  

Selvstændig konsulent og underviser
Funktionsleder for sygedagpengeområdet i Helsingør kommune
Socialfaglig konsulent i Forbundet af Offentligt Ansatte
Afsnitsleder for Socialt Serviceafsnit i Nykøbing F. kommune
Socialfaglig konsulent i BUPL
Sygehussocialrådgiver og kommunal sagsbehandler i Glostrup

Udviklingsarbejde  

Indsatsen for langtidssyge i Frederiksborg amt
Socialministeriets arbejdsskadeudvalg
KTO og KL sygdomspolitik
Projekt arbejdsfastholdelse Vejen, Brørup og Holsted

Undervisning  

Danmarks Forvaltningshøjskole
Den Sociale Højskole i København

___________________________________________________________________

Socialrådgiver Dorte Olsen, Dronningensgade 8, 1. tv., 1420 København K
Telefon 24 64 12 20, post@dorteolsen.dk